ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวผราดา ต๊ะสิทธิ์แกน้อยศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป.ลำปาง เขต 1
2นายณัฐกร ชัยมงคลวัดป่าแดงกลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3นางสาวโชติกา วงศ์ร้อยบ้านเมืองนะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อบต.ดอนแก้ว
4นายณัฐพงศ์ ดีฝั้นบ้านเปียงหลวงลาออกจากราชการ 
5นายพัฒนพงศ์ พวงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
6นายสาธิต หนูอุ่นศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อยโรงเรียนบ้านดอย สพป.เชียงราย เขต 3
7นางสาวดลพร อุตสาหพันธ์บ้านอรุโณทัยโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต 2
8นางวิภาวรรณ ยุบาลคำบ้านเวียงหวายโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง สพถป.ลำพูน เขต 2
9นายบรรจง เรือนรูบ้านสันต้นหมื้อโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป.ลำพูน เขต 2
10นายยุทธพงษ์ เครือซุงบ้านแม่แมะโรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นายสรรค์ ไชยมงคลบ้านปางเฟืองกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึก สพป.เชียงใหม่ เขต 4