ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายจำลอง กองกายบ้านหนองขี้นกยางถึงแก่กรรม 
2นายนิวัฒน์ จอมคำวิรุณเทพโรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2