ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเกศินี มหาวันบ้านหนองเขียวรร.ศรีจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2นายเอกรินทร์ มานะอุดมสินบ้านหลวงถึงแก่กรรม