ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสลักจิต ศิริกันทาบ้านสันต้นเปาถึงแก่กรรม 
2นายกวี รักษ์พลอริยคุณวัดห้วยน้ำเย็นรร.วัดเนกขัมมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 1
3นายพิษณุ วงศ์สูนบ้านหลวงรร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก อบจ.เชียงใหม่