ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวประภัสสร สุยะใหญ่บ้านนาหวายรร.บ้านไร่อ้อย สพป.พะเยา เขต 1
2นางอรนุช รามสิริบ้านโละลาออกจากราชการ