ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวสันต์ ทองเงินบ้านห้วยเฮี่ยนรร.บ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 6