ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิริพร เตชนันต์บ้านปางปอยรร.พุทธิโศภณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2นายนราธิป โทบุราณบ้านเวียงฝางรร.บ้านสักป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3นายกรนิวัฒน์ อินเหลือละเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)รร.บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3
4นางสาวพิชญาดา รักษ์ชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตลาออกจากราชการ 
5นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์บ้านจองรร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1