ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกิติกุล ทะนันไชยบ้านห้วยคอกหมูวิทยาลัยเทคนิคปัว สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
2นายนที ตันกุลบ้านนาหวายร.ร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน
3นายประสงค์ สุขรัตน์บ้านแม่สาวลาออกจากราชการ 
4นางสาวทิพย์หทัย ทดเพชรมิตรมวลชนเชียงใหม่ร.ร.บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์บ้านแม่ทะลบร.ร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6นายวรรณ์ชัย จองแกบ้านจองร.ร.ศิริมังคลาจารย์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นางกนกกาญจน์ ตาวิโรจน์บ้านปางมะเยาร.ร.บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
8นายพิเศรษฐ์ ไชยสุภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตสพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9นายแสงชัย ภิรารักษ์วัดป่าแดงร.ร.สหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10สิบเอกศิรชัช สุทธิชาติบ้านออนร.ร.บ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11นายสิทธิศักดิ์ มนทนมบ้านโป่งน้ำร้อนร.ร.บ้านห้วยผา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
12นางสาวนิตยา กันลัยพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขตกลุ่มอำนวยการ สพม.เชียงใหม่